Website đăng ký học này dành riêng cho sinh viên năm thứ 2 (nhập học năm 2019)!
Phân chia website đăng ký học:
Sinh viên năm thứ 1Sinh viên năm thứ 2Sinh viên năm thứ 3Sinh viên từ năm thứ 4Ghi chú
http://dk1.dut.udn.vn http://dk2.dut.udn.vn http://dk3.dut.udn.vn http://dk4.dut.udn.vn Sinh viên liên thông, bằng 2, sinh viên từ năm 5: chỉ đăng ký được từ giai đoạn "toàn trường". Nếu bị hạn chế khối lượng học tập thì không đăng ký được ở giai đoạn "theo nhóm".
Lịch đăng ký học - Học kỳ 2 năm học 2020-2021
"ĐK theo nhóm" từ:"ĐK theo nhóm" đến:"ĐK theo khóa" từ:"ĐK theo khóa" đến:"ĐK toàn trường" từ:"ĐK toàn trường" đến:"Hiệu chỉnh ĐK" từ:"Hiệu chỉnh ĐK" đến:"Rút học phần" từ:"Rút học phần" đến:"ĐK học ghép với khóa mới" từ:"ĐK học ghép với khóa mới" đến:
18:00:00 21/11/202018:00:00 22/11/202018:00:00 22/11/202005:00:00 24/11/202005:00:00 24/11/202023:59:00 26/11/202005:00:00 28/11/202023:59:00 28/11/202019:00:00 13/01/202123:59:59 13/01/202105:00:00 22/12/202023:59:00 22/12/2020
Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký theo nhóm": Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký theo khóa":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:Mở đăng ký cho sinh viên có số thẻ sinh viên bắt đầu bằng 3 ký tự:
18:00:00 21/11/202018:00:00 22/11/2020101;102;103;104;105
18:00:00 21/11/202018:00:00 22/11/2020106;107;108;109;110
18:00:00 21/11/202018:00:00 22/11/2020111;117;118;121;122;123
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:Mở đăng ký cho sinh viên có số thẻ sinh viên bắt đầu bằng 3 ký tự:
18:00:00 22/11/202005:00:00 24/11/2020101;102;103;104;105
18:00:00 22/11/202005:00:00 24/11/2020106;107;108;109;110
18:00:00 22/11/202005:00:00 24/11/2020111;117;118;121;122;123
Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký toàn trường":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK được lớp mở cho năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:Mở ĐK dự bị từ:Mở ĐK học lớp khác loại từ:Mở ĐK ngoài ngành từ:
05:00:00 24/11/202023:59:00 26/11/20201,2,3xxxxxxx.2020.20.xx và xxxxxxx.2020.19.xx và xxxxxxx.2020.18.xx13:00:00 26/11/202013:00:00 26/11/202013:00:00 26/11/2020
 
Lịch "Đăng ký nhu cầu mở lớp bổ sung", "Đăng ký lớp mở bổ sung":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:Công việc thực hiện:
05:00:00 14/01/202123:59:00 20/01/2021Sinh viên đăng ký nhu cầu học để Trường xem xét mở thêm lớp trong học kỳ (ngoài số lớp mở theo tiến độ thiết kế của khóa học)
05:00:00 01/02/202123:59:00 03/02/2021Sinh viên đăng ký học các lớp mở tăng cường